Waarom Homeopathie

Homeopathie

Homeopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat de hele mens centraal staat. Als lichaam, geest en sociaal functioneren niet in evenwicht zijn kan een mens ziek worden. Het belang is dan ook om het evenwicht te herstellen.

Who's Online

We hebben 1 gast online

Bookmarks

 

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. De homeopathische geneeskunst spreekt het herstelvermogen van het lichaam aan. Op die manier kan de oorzaak van ziekte en klachten worden aangepakt en wordt langdurige genezing bevorderd. Zowel de ziekte als de zieke mensen worden behandeld. De homeopathische geneeskunst maakt gebruik van het principe, dat een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) die bepaalde verschijnselen veroorzaakt, ook in staat is dergelijke verschijnselen bij zieke mensen te genezen. Omdat bij de behandeling de hele mens centraal staat, neemt een eerste consult bij een klassiek homeopaat al gauw anderhalf uur in beslag. Deze tijd is nodig om een inventarisatie te maken van de gehele gezondheidstoestand, inclusief die van de naaste familieleden. Bij klassieke homeopathie schrijft de homeopaat een geneesmiddel voor, dat niet alleen gekozen is op de klacht of ziekte, maar dat ook passend is bij de persoon in kwestie.

AddThis Social Bookmark Button

De energetische therapie en geneeswijze werkt in het algemeen vanuit een ander mensbeeld en instrumentarium dan andere sectoren van de gezondheidszorg.


Bij energetisch therapeuten komt b.v. de overtuiging voor dat de mens, rondom het fysieke lichaam, omgeven wordt door een subtiel-energetisch veld. Dit subtiel-energetisch veld zou een groeistructuur zijn die cellulaire processen dirigeert vanaf een hoger energetisch niveau. Dit energiesysteem zou tevens structurele gegevens bevatten met informatie omtrent het functioneren van het organisme en is voor veel energetisch therapeuten ervaarbaar en/of waarneembaar. 

Het wordt dan duidelijk dat de energetische geneeswijze zich kenmerkt door een geheel eigen methode van behandeling van patiënten. De meest voorkomende behandeling bestaat uit het bewerken en/of corrigeren (vaak d.m.v. de handen) van het subtiel-energetisch veld of het overdragen van helende energie. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een te veel aan energie weg te nemen ontstaat er een toestand van evenwicht. Dit evenwicht moet leiden tot verbetering van de gezondheid van de patiënt. Op grond van hun dagelijkse praktijkervaringen zijn energetisch therapeuten de overtuiging toegedaan dat zij de gezondheidssituatie van hun patiënten zowel in geestelijke als in lichamelijke zin positief kunnen beïnvloeden.

AddThis Social Bookmark Button